Utveckling på Täbybornas villkor

Täby ska utvecklas varsamt med kvalitet och med en tillväxt om 1-2 % per år. Det innebär att t ex förskolor, skolor och äldreboende tillkommer i takt med utvecklingen. Det innebär också att framkomligheten hela tiden kan hållas på en fungerande nivå. Förtätning ska i huvudsak ske i områden nära stadsdelscentra. Villa- och radhusområden ska bevaras och fler områden ska kunna utvecklas. 

Under överskådlig tid kommer det att finnas tre utbyggnadsområden i kommunen: Roslags Näsby, Täby Park och Arninge-Ullna. Några nya större utbyggnadsområden är inte aktuella. 
Fler och fler företag etablerar sig i kommunen och vill investera i våra nya områden. 

Vår politik

  • Tillväxten ska även fortsättningsvis vara balanserad, vilket innebär en maximal årlig tillväxt om 1-2 %.

  • Täby Park, Roslags Näsby och Arninge-Ullna är under kommande mandatperiod kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden, några nya större utbyggnadsområden är inte aktuella.

  • Mindre områden eller fastigheter, såsom Gripsvall eller skoltomten i Erikslund, för nybyggnation av villor eller radhus ska kunna exploateras.