Gymnasieskolan

Gymnasiet ska förbereda för vidare studier eller arbete. Gymnasiet lägger förutsättningarna för unga människors möjligheter att nå sina livsmål. De som börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina gymnasiestudier. Vi vill se en mer flexibel utbildningstid med möjlighet till en snabbare övergång till högskola och arbetsliv. Därför ska vi fortsätta utveckla möjligheten att läsa högskolekurser redan på gymnasiet.

Gymnasiet är en frivillig skolform där ansvar och skyldigheter ska vara tydliga för elever, föräldrar och skolpersonal. Lugn och arbetsro ska råda. 

I Täby har vi en stark entreprenörsanda. Alla elever på gymnasiet ska erbjudas möjlighet att starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom ett gott samarbete mellan skola och näringsliv. 

För att erbjuda det som efterfrågas av arbetsmarknad och ungdomar är det viktigt att ständigt se över programutbud, inriktningar och profiler som finns på Åva gymnasium. Täbymoderaternas tydliga ambition är att Täbys ungdomar ska erbjudas spetsutbildningar på gymnasienivå.

På Åva gymnasium ger samtliga gymnasieprogram högskolebehörighet. På de yrkesförberedande programmen kan högskolebehörigheten aktivt väljas bort och ersättas med andra gymnasiekurser lämpliga för programmet.

Täby är en attraktiv skolkommun med hög utbildningskvalitet och många ungdomar söker sig till våra gymnasieskolor. Därför ska vi driva på för att fler utbildningsplatser skapas i Täby. Stockholms gemensamma gymnasieregion ska värnas och utvecklas, samtidigt som valfriheten i närområdet ökar.

Vår politik:

  • Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet.

  • Det fria skolvalet och möjligheten för nya fristående utförare att etablera sig i Täby ska värnas.

  • Programutbudet på Åva gymnasium ska kontinuerligt ses över för att erbjuda utbildningar som faktiskt efterfrågas.

  • Högpresterande elever ska stimuleras till nya utmaningar genom samarbete med högskola och forskningscentra.

  • Alla elever ska erbjudas Ung Företagsamhet