Avfall och nedskräpning

Det finns problem med nedskräpning i Täby runt återvinningsstationer samt dumpning av avfall i våra naturområden. Därför vill vi lansera ”Tryggt och snyggt i Täby” – en reform där vi tar krafttag mot nedskräpning och dumpning.

Det ska vara lätt att göra rätt med sitt avfall och vi vill underlätta för Täbyborna att sortera sitt avfall i nära anslutning till bostaden. Alla förpackningar ska kunna läggas i samma påse och sedan eftersorteras i särskild anläggning. Det blir enklare för Täbyborna och ger högre grad av kvalitet på återvinningen.

Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling av förpackningar, något som inte fungerar särskilt väl med överfulla återvinningsstationer och dålig städning runt dessa.  Vi anser att ansvaret för insamlingen av förpackningar bör överlåtas till kommunen så att vi kan erbjuda en effektivare bostadsnära insamling.
 

Vår politik:

  • Fler papperskorgar och ökad städning på gator och torg.

  • En ny städreform,”Tryggt och snyggt i Täby”, ska utvecklas och genomföras under mandatperioden.

  • Kommunen bör ta över ansvaret för insamling av förpackningar. Fastighetsnära insamling för villor och radhus ska erbjudas. Återvinningsstationer ska kännetecknas av ordning och reda.

  • Förpackningar ska kunna läggas i samma påse och eftersorteras i central anläggning.

  • Ytterligare en ny återvinningscentral i nordost bör etableras för att minska trycket på anläggningen i Hagby.