Valfrihet

Täby är en av de kommuner i Sverige som har störst valfrihet. Här kan du fritt välja förskola, skola, och äldreomsorg. Vi ser det som självklart att du som Täbybo även i fortsättningen kan välja fritt bland den kommunalt finansierade välfärdsverksamheten och vi ser gärna att valfriheten ökar ytterligare genom fler aktörer som levererar hög kvalitet. 

Vi ser det som politikens uppgift att sätta högt ställda kvalitetskrav och följa upp att det också blir så. Det finns inget egenvärde i att kommunen driver en verksamhet om någon annan kan göra det bättre och mer effektivt. Vi ställer oss positiva till att fristående entreprenörer vill hjälpa till att utveckla Täby och göra kommunen ännu bättre. Konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer och fritt val för Täbyborna driver kvalitetsutvecklingen.
 

Vår politik:

  • Valfriheten inom välfärden ska värnas och utvecklas.

  • Varje försök till fusk i välfärdsverksamheter ska bekämpas. Kommunen ska upprätthålla en aktiv och granskande tillsynsverksamhet.