Näringsliv

Täby kommun är en av landets mest företagstäta kommuner – ett Gnosjö i Stockholmsregionen. Majoriteten av Täbyborna får sin försörjning genom det privata näringslivet. Idag går det omkring ett företag på var sjunde Täbybo. Vi vill stimulera företagsamhet och nyföretagande i kommunen så att dagens 10 000 företag blir fler. Vi vill skapa fler arbetsplatser i Täby för att öka Täbybornas valfrihet och möjlighet till korta arbetsresor.

Redan idag utförs ungefär hälften av all kommunal verksamhet i privat regi. Det är positivt och gynnar Täbyborna. Företag i konkurrens kan effektivisera och utveckla välfärdverksamheterna. 

Kommunens uppgift är inte primärt att attrahera företag av ett visst slag men prioritet ska ges de företag och branscher som har bra förutsättningar för att verka i Täby.

Det ska vara lätt att ta sig till och från Täby för att attrahera kunder och personal till företagen i kommunen. Vi vill se en utbyggd kollektivtrafik med en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Dessutom kommer Roslagsbanans förlängning till Stockholm City via

Odenplan bli ett enkelt och smidigt sätt att ta sig till och från Täby. 

Hur kommunen agerar i kontakten med företagare har betydelse för företagsklimatet. Det ska vara enkelt för företag att kontakta och samarbeta med kommunen. 
 

Vår politik:

 • Kommunen ska vara en av landets tio bästa näringslivskommuner (SCB).

 • Kommunen ska prioritera insatser där kommunen är relevant, såsom i markfrågor.

 • Kommunen ska från högsta ledningsnivå prioritera befintliga företag med behov av mark eller företag som önskar etablera sig i kommunen och uttryckt intresse för nybyggnation.

 • Företag ska ges förutsättningar att växa eller etablera sig i kommunen. Kommunen ska arbeta proaktivt med att utveckla befintliga och nya detaljplaner för att möta behovet av verksamhetslokaler för företag.

 • Företag ska ges relevanta, effektiva och goda kontaktvägar till kommunen. Service och bemötande ska utvecklas kontinuerligt.

 • Nyföretagarcentrum ska ges goda förutsättningar för att utveckla sin verksamhet.

 • Arninge ska värnas, utvecklas och utvidgas som verksamhetsområde för företag.

 • Det är nödvändigt att fler företag etableras i Täby Park. Detaljplaner för företagsetableringar ska särskilt prioriteras.

 • Befintliga företagsområden ska bevaras och utvecklas. 

 • Kommunens verksamheter som bedriver tillståndsgivning och tillsyn gentemot företag ska aktivt arbeta med att effektivisera processer och handläggningstider, arbeta med en proaktiv och framåtsyftande myndighetsutövning samt kontinuerligt utveckla service och bemötande gentemot företag verksamma i kommunen.

 • Ett särskilt näringslivsutskott ska tillsättas under kommunstyrelsen.