Det ska fungera

DET SKA FUNGERA

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner. Vi har låg skatt och god service. Våra skolor visar mycket goda resultat, våra äldreboenden håller hög kvalitet och vi ligger i topp när det gäller företagande. Men trots detta finns många saker som kan förbättras. Låt oss därför aldrig skönmåla utan beskriva verkligheten som den är. Täby ska alltid fungera i stora som i små frågor. En ständigt igenkorkad trafikled är ingen bra trafiklösning. En skola som har toaletter som eleverna vägrar att använda är ingen bra skola. Ett äldreboende som serverar mat som de boende inte vill äta är inget bra äldreboende. Så ska vi inte ha det. Det ska fungera varje dag.

Vår politik:

  • Kommunens kontaktcenter har särskild prioritet och ska över tid hålla hög kvalitet och tillgänglighet.

  • Städning av kommunens lokaler har fortsatt särskild prioritet. Kvalitetspeng städning ska därför utökas under mandatperioden.

  • Kommunens riktlinjer (teknisk handbok) ska ses över för att ytterligare förbättra framkomligheten i trafiken. Framkomligheten i trafiken ska även fortsättningsvis vara särskilt prioriterad.

  • Mat som serveras i offentligt finansierade verksamheter ska vara av hög kvalitet. Kvalitetspeng mat ska därför utökas under mandatperioden.