Täby behöver ett konkurrenskraftigare EU

För många Täbyföretag är EU:s inre marknad av fundamental betydelse för verksamheten och den framtida utvecklingen.

Täby kommun är en av landets mest företagstäta kommuner – ett Gnosjö i Stockholmsregionen. Majoriteten av Täbyborna får sin försörjning genom det privata näringslivet. Idag går det omkring ett företag på var sjunde Täbybo.

Vi vill stimulera företagsamhet och nyföretagande i kommunen så att dagens 10 000 företag blir fler. För många Täbyföretag är EU:s inre marknad av fundamental betydelse för verksamheten och den framtida utvecklingen.

Vår politik:

• EU ska ta ett mer långsiktigt grepp om konkurrenskraftfrågorna. Det handlar bland annat om höga energipriser, överreglering, relativt sett låg tillgång till privat riskkapital, långsamma tillståndsprocesser samt för låga investeringsnivåer i forskning och utveckling. Vi ska vara pådrivande för att EU ökar sin konkurrenskraft.

• Vi vill stå upp för den inre marknadens regelverk, som motverkar konkurrenssnedvridande statsstöd och istället premierar fri konkurrens.

• Vaksamhet måste gälla för nya initiativ som presenteras från EU som syftar till att fördjupa den inre marknaden men som i praktiken innebär högre kostnader för företagen, inte minst för små och medelstora företag.

• Vaksamhet mot att ju fler EU-interna regleringar som införs desto svårare och kostsammare kan det bli för tredjeland att handla med EU. Det riskerar undergräva den inre marknadens dragningskraft och kan försvåra för EU att etablera frihandelsavtal med tredjeland.

Ett friare Europa genom att fortsätta riva handelshinder och säga nej till EU-skatter. Europa ska fokusera på verkliga problem framför detaljstyrning.

Läs även om...