Hemlöshet

Trygghet och säkerhet – lokalpolitiskt program 2023-2026

Hemlöshet och utanförskap definierar vårt samhälle. Vi ska inte acceptera att människor tvingas övernatta i det fria eller fastnar i utanförskap och bidragsberoende. Det är angeläget att befintliga program som syftar till att lyfta människor till delaktiga samhällsmedborgare ges tillräckliga resurser. Bostad först är ett program som syftar till att bryta utanförskap för människor med bl a missbruksproblem.

Vår politik:

Målgruppsdefinition för Bostad först och tak över huvudet-garantin samt programskrivningar i övrigt ska förutsättningslöst ses över.