Täby ska hållas stängt för brottsnätverken

Internationella brottsnätverk står för en stor andel brott i Täby. EU har en nyckelroll och måste bli mycket vassare i bekämpningen av ligorna.

Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom.

I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är mycket oroade över den utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och många brott förblir ouppklarade.

Internationella brottsnätverk står för en stor andel brott i Täby. EU har en nyckelroll och måste bli mycket vassare i bekämpningen av ligorna.

Det handlar om att stå upp för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter för alla medborgare. Täbyborna ska känna ökad trygghet i att inte bli utsatta för brott, vare sig i hemmet eller på gator och torg.

Vår politik:

  • Internationella brottsnätverk står för en stor andel brott i Täby. EU har en nyckelroll och måste bli vassare i bekämpningen av ligorna.
  • Fortsatt satsning på kommunvakter, grannsamverkan och en kommunal säkerhetsorganisation i nära samarbete med polisen.
  • Internationella brottsnätverk står bakom det organiserade tiggeriet – ett utvidgat tiggeriförbud i Täby hindrar ligorna från att etablera sig i kommunen.