Individ och familjeomsorg

De kriminella gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp. Regeringen står handfallen i ett läge där sprängningar och skjutningar eskalerar. Över 60 områden i landet klassas som utsatta områden, ett flertal i stockholmsområdet, vissa i Täbys omedelbara närhet. Vi kan inte utesluta att även Täby drabbas av kriminella gäng. Vi måste därför aktivt förebygga alla tendenser till att framförallt unga rekryteras till gängen. Det är också ett faktum att gängen göds av narkotikahandeln. Vi kan konstatera att bruket av narkotika bland våra ungdomar, från högstadiet och uppåt, är alldeles för högt och utgör en risk för etablering av kriminella gäng i kommunen. Det är därför nödvändigt att kraftfullt och fullt ut mobilisera alla kommunala verksamheter som kan påverka en potentiellt negativ utveckling. En nyckelroll i arbetet för att motverka etablering av kriminella gäng är kommunens individ- och familjeomsorgsenhet. Här finns kunnig personal och legala verktyg för att hindra särskilt unga att dras in i de kriminella gängens nätverk och destruktiva verksamhet.

Samordningsförbundet Roslagen har som uppgift att ge människor som står utanför arbetsmarknaden nya möjligheter till försörjning i olika former.
 

Vår politik:

  • Kommunens individ- och familjeomsorgsenhet ska förstärkas och särskilt prioritera arbetet mot kriminella gäng. Aktiv samverkan med skola, polis och andra relevanta verksamheter ska gälla.

  • Narkotikabruk bland barn och ungdomar ska aktivt bekämpas och ges högsta prioritet. 

  • Våldsbenägna ungdomar ska särskilt uppmärksammas och åtgärder för att stävja våld bland ungdomar ska vara kraftfulla.

  • Samordningsförbundet Roslagen ska ges tillräckliga resurser för att expandera verksamheten.

  • Individ- och familjeomsorgen i kommunen ska ledas av en särskild nämnd. Den nya nämnden ska även ansvara insatser enligt LSS.