Kultur

Biblioteken är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen. Om minnet av de som var före oss förloras så förlorar vi också en bit av oss själva. Täby har en mycket lång historia, från de första bosättningarna, över vikingatid och långt senare vår nutid. Täby byggdes under lång tid och för att kunna förstå Täby idag får vi inte förlora minnet av människor och händelser som är en del av Täbys utveckling. Vi behöver därför göra minnet tillgängligt för i första hand alla som bor eller verkar i Täby.

Vi vill se ett levande kulturliv i hela Täby. Alla som bor i Täby ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och har ett stort egenvärde. Den bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Vår uppgift är att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning. 

Biblioteken är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen. Därför vill vi att de ska användas mer för olika litteraturträffar, konstutställningar, barnteater och andra kulturella aktiviteter. Vi har satsat stort på upprustning av bibliotekshuset i Täby Centrum som numera är Täby kulturhus. Vi vill att den ska vara en levande kulturell mötesplats för alla åldrar. Vi tycker att kulturutbudet i Täby hela tiden ska utvecklas och vill se en stor variation och bredd av det som erbjuds i Täby kulturhus. Det är viktigt med scener för olika arrangemang. Därför vill vi utveckla både scenen i kulturhuset och Tibble teater så att olika former av scenkonst kan erbjudas.

Vår politik

  • Ett nytt museum ska inrättas, samlokaliserat med centralbiblioteket och i särskilt samarbete med Hembygdsmuseet i Rönninge by. Det nya museet ska i första hand rikta sig till Täbyborna. Museet ska göras särskilt tillgängligt för förskola och grundskola.

  • Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar.

  • Täby torg ska utvecklas till ett mer levande torg genom t ex fler kaféer och marknader.

  • Tibble teater ska utvecklas för att även i framtiden vara ett av naven i kommunens kulturliv.

  • Förutsättningar för att placera en scen vid nya parken i Täby Park ska utredas.

  • Digitala föreställningar som ges på Tibble teater ska även kunna ses på t ex äldreboenden.

  • Föreningar som levandegör vårt kulturarv och kommunens kulturhus ska ges särskild prioritet.

  • Pengen till Kulturskolan ska ses över med beaktande av ersättningar i närliggande kommuner.