• Fördubbling av kommunvakter
  • Tuffare narkotikabekämpning
  • Mobilisering av kommunala resurser – ny nämnd

I Sverige har en inhemsk terrorism utvecklats som måste bekämpas. Täby är ingen isolerad ö och vi måste förebygga att kriminella gäng får fotfäste i kommunen. Den nuvarande regeringen har stått handlingsförlamad och oförmögen att möta det exempellösa våldet, som ofta begås av barn eller unga vuxna i händerna på våldsbejakande kriminella gäng. En extraordinär utveckling måste mötas med särskilda åtgärder

Viste du att:

77,6% av Täbyborna känner sig trygga utomhus när det är mörkt ute (Stockholms län: 69,6%). KÄLLA: SCB 2022

Läs mer om hur Täby Moderaterna vill göra Täby mer tryggt och säkert i vår politik för Täby tabymoderaterna.se/trygghet