Träffa oss i Täby

Att vinna val är viktigt!

Att vinna val och bilda opinion är vår viktigaste uppgift. Vår uppgift är också att föra samtal med dig som  väljare och kontinuerligt föra ut vårt budskap. Vi vill vinna fler väljare och sympatisörer till Moderaterna. Vi tror på värderingsburen pragmatism. Den kan vara krävande, fylld med gråskalor och nyanser. Några av de nyanserna ska vill vi diskutera med dig bland annat i Täby Centrum. En viktig förutsättning för ett framgångsrikt kampanjarbete är att du involverar fler i arbetet.m

Vi skall göra vårt bästa för att vårda ert förtroende!

Nya datum kommer upp i september om du önskar träffa oss i Täby Centrum varje lördag mellan 11:00-14:00

SN = Socialnämnden
BGN = Barn o Grundskolenämnden
GVN = Gymnasie o vuxenutbildningsnämnden
SBN = Stadsbyggnadsnämnden
KFN = Kultur o Fritidsnämnden
MUF = Moderata ungdomsförbundet