En hoppfull framtid för Täby

FRIHET

Ett Täby där människor tillåts växa av egen kraft. Ett Täby där var och en kan göra livet bättre för sig själva, för sin familj, för sina barn och för andra.

TRYGGHET

De gemensamma skyddsnäten ska alltid finnas när det inte går att klara sig själv. Lag och ordning är en förutsättning är för samhällets fortlevnad.

FÖRNYELSE

Innovation och balanserad förnyelse är nödvändig för att samhället långsiktigt ska fungera. Verksamheten i en kommun måste ständigt omprövas för att upprätthålla kvalitet och effektivitet.

ERIK ANDERSSON (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Täby.