Det är på övergripande nivå ett nationellt problem, men för de elever som inte klarar godkänt i alla ämnen skapar det svårigheter inför vuxenlivet.

Klicka på nedan länk för Täby Aktuellt

TäbyAktuellt_4-2019_02b